Nyheder

Trafikmelding 2016

Trafikken vil blive påvirket de 5 løbsdage

Etape Bornholm løbes fra mandag den 25. juli til fredag den 29. juli.

 

Mandag i Hasle:                         
Nyker Strandvej, Fælledvej, Levkavej lukkes for trafik i perioden 17:45 – 19:00. Det anbefales at køre på Landevejen mellem Rønne og Hasle.

Store dele af Hasle by lukkes delvis for trafik i perioden 17.50 – 19:00. Der bliver parkeringsforbud på Strandgade, Fælledvej, Nørregade fra kl. 16.00. Beboere inden for det afspærrede område har fået brev med rutebeskrivelse, tidspunkter m.v.

 

Tidsdag på Dueodde
Der løbes på stranden. Fyrrevejen mod fyret lukkes fra kl. 09:00 Vejene i området lukkes efterhånden som parkeringspladserne fyldes op. Der skråparkeres på cykelstien på Strandmarksvejen og Dueoddevej – ca. 1 km. øst og vest for Fyrvejen. Cyklister skal køre på vejen på det spærrede stykke (fra kl. 16:00). Sommerhuse langs ruten har fået besked via brev leveret på adressen.

 

Onsdag i Almindingen             
Almindingsvejens nordlige del op mod Segenvej lukkes kl. 17.45 – 18:15. Omkørsel via Sigtemøllevejen og Chr. X´svej. Vejen op til Christianshøjkroen lukkes kl. 16.00 – 20.30 (gæster til kroen kan gå de sidste 75 meter op fra parkeingspladsen ved Davidstatuen). Der vil være rigtigt meget trafik i Almindingen, så det tilrådes at tage alternative veje, hvis man skal på tværs af øen (gennem Almindingen).

 

Torsdag på Hammeren            Vejene mellem Hammershus og Sandvig lukkes mellem kl. 18.00 og 18.45. Hammerhavnen lukkes allerede fra kl. 16.00. Fyrvej op til det store fyr lukkes allerede kl. 09.00 (parkeringspladserne er ikke til rådighed). Kørsel på Sandlinien mod Hammer Odde Fyr må påregnes med nogen forsinkelse mellem kl. 18.25 og 19.00.

 

Fredag i Rønne                           
Bymidten fra Borgmester Nielsensvej, Byledsgade, Møllegade, Nørregade, Store Torv, Snellemark, Munch Petersensvej (i en retning), Vesthavnsvej, Bådehavnsvej, vil være afspærret fra kl. 18.10. Der vil blive gradvis åbnet for trafik, efterhånden som løberne har passeret. Store Torv forventes således farbar kl. 18.30, Kystvej ca. kl. 18.45. Der etableres sluser på Haslevej, hvor løberne skal passere. Der vil være ca. 10 minutters forsinkelse ved kørsel på Haslevej. Følg politiets anvisninger. Der bliver parkeringsforbud i Byledsgade fra kl. 16.00.

 

Der vil alle steder være synlige skilte, ligesom der vil være trafikregulering af politiet og politihjemmeværnet.

Alle afspærringer vil blive ophævet hurtigst muligt efter at løberne har passeret de enkelte steder.

Ruterne er godkendt af Bornholms Regionskommune og Bornholms Politi.

 

Vi beklager de forstyrrelser det medfører i trafikken. De afspærringer der er, vil være meget kortvarige. Vi afspærrer vejene, da der vil være løbere i stort antal på vejene, hvilket betyder, at der ikke vil kunne køre biler. Også selvom man bor i området.

 

Ruter kan ses på www.etape-bornholm.dk

 

Venlig hilsen

 

Claus Clausen Viking Atletik Telefon 23 71 35 35

 

cc@viking-atletik.dk

Del denne side

Følg Etape Bornholm

This website has been developed on Bornholm using the open-source CMS Umbraco. Designed and implemented by Bergsbureau. Asbjørn Riis-Knudsen from JF Data tamed the beast and made the basic code-work.